Experiències emprenedores- Taller “ANEM PER FEINA”

Universitat de Barcelona

275

(275)

DATES: Dijous 19 d’abril de 2018

HORARI: De 17:00 a 18:00 hores

INSCRIPCIONS: Fins el 18 d’abril de 2018, a través d’un formulari electrònic a: https://www.ub.edu/ubforms/ca/orientacio/tallers-anem-feina-facultat-de-geografia-i-historia

 

DESTINATARIS: Alumnat de la Facultat de Geografia i Història

AULA: 407 de la Facultat de Geografia i Història

ORGANITZA: Facultat de Geografia i Història amb el suport del Servei d’Atenció a l’Estudiant

 

WEB PER A MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/sae/orientacio/Taller-anemperfeina.html