Xerrada sobre el practicum – Seminari ITINERARIS CAP A LA PROFESSIÓ

Universitat de Barcelona

bio, alumnat de tercer

(15)

Primera sessió del seminari Immersió Universitària dirigit a l’alumnat de nou ingrés dels ensenyaments de Biologia, i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia amb la finalitat d’afavorir l’inici dels estudis de grau amb una visió professionalitzadora. Aquesta activitat s’emmarca en la tercera edició del programa d’orientació al llarg del grau amb el nom Passaport a la professió dissenyat entre la Facultat de Biologia i l’equip d’orientació del Servei d’Atenció a l’Estudiant.