,

Odisseu: 8a edició del Pràcticum Odisseu

Odisseu és un projecte que preten incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses i entitats situades en municipis rurals amb l’objectiu de promoure el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. Pensada per a estudiants universitaris de grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o estudiants de Màster Oficial.

La durada de l’estada de pràctiques ha de ser de mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent, i abans del 15 de setembre. La remuneració de pràctiques que rebran els estudiants ha de ser mínim de 7€/hora (bruts).

Els estudiants que vulguin formar part de la iniciativa podran consultar a la pàgina web totes les ofertes publicades i podran enviar la seva candidatura entre el 15 de març i el 19 d’abril.

Més informació a la pàgina web o a l’adreça de correu: practicum@odisseujove.cat