Serveis

SERVEIS D’ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ DE
LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA

Amb l’objectiu de facilitar la inserció professional d’estudiants i titulats de les universitats de Catalunya s’ofereixen els següents serveis:

Orientació acadèmica professional

Et facilita la inserció laboral mitjançant la informació i la formació relacionada amb el món laboral a través de diverses línies d’actuació: entrevistes personals d’orientació, les activitats de formació en grup i els fòrums d’empreses a les facultats.

Pràctiques en empreses

Les pràctiques acadèmiques en empreses constitueixen una activitat formativa que té com a objectiu complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, facilitar l’ocupabilitat i fomentar la capacitat emprenedora.

Les pràctiques es poden fer a la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional.

Mobilitat professional internacional

Si apostes per una internacionalització professional, aquesta és una via, ja que és un valor afegit per a les empreses i per a tu. La majoria de companyies reconeixen la importància de la mobilitat internacional i la gestió del talent, com a repte important i una prioritat per al seu negoci en el futur.

Emprenedoria

La motivació i el foment de l’esperit emprenedor són objectius de la universitat catalana que dóna suport i promou idees innovadores en projectes empresarials sorgits en l’entorn universitari; com també és prioritari, fer créixer i consolidar iniciatives empresarials, i generar coneixement que pugui subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedoria universitària.

Intermediació laboral

Et proporciona una ocupació adequada a les teves característiques i facilita a les empreses les candidatures més apropiades als seus requeriments i necessitats. És un servei gratuït, ràpid, àgil i útil.

Contacta amb la teva Universitat

Directori i contacte