Tag Archive for: coworking

Ser autònom requereix unes competències diferent de les persones que treballen per compte aliè i totes i tots podem fer ambdues maneres de treballar, només fa falta adaptar-nos-hi. Us proposem fer un repàs a algunes d’elles per tal de fer un creixement personal i professional amb les àrees interpersonals i saber que hi ha maneres de treballar en equip i cooperar com en qualsevol altre escenari.

Objetius:

  • Veure i inspeccionar les diferents àrees que suposa ser autònom.
  • Comprendre i visualitzar els moviments de networking i fer-los nostres.
  • Comprendre i visualitzar els moviments de coworking i fer-los nostres.
  • Observar la capacitat que tenim de cooperació i la col·laboració.

Continguts:

  • Definicions.
  • El Networking i el coworking com a eines cooperatives actuals.
  • Les mancances del treball en equip.
  • Com crear un entorn coworker i networker.
  • La recerca col·laborativa.
  • No estar sol obre portes i tanca pors: La capacitat sinèrgica.
Ponent: Ivo Güell i Torné, col·laborador acadèmic i mentor al Mentoring Programme d’ESADE. Formador i coach en habilitats directives i competencials en empreses i institucions com el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa i universitats.

Uns dies abans de la sessió s’informarà del procediment per accedir a la plataforma online.

*Consulta el reconeixement de crèdits ECTS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ