Tag Archive for: emprenendoria

Aprendràs les passes per gestionar queixes i reclamacions, al mateix temps que interpretar-les com una oportunitat per fidelitzar el client i promoure la millora contínua a nivell intern.

Objectius:  

  • Les 3 P’s d’un conflicte.
  • Fases de la gestió d’un conflicte.
  • Estils de comunicació davant un conflicte.
  • Un conflicte, una oportunitat.
Ponent: Lluís Matamala, CEO de la consultoria Gestió del Canvi Empresarial, consultoria de selecció, formació i MBA per la Universitat de Girona.

Uns dies abans de la sessió s’informarà del procediment per accedir a la plataforma online.

*Consulta el reconeixement de crèdits ECTS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ